Tuesday, July 21, 2009

contoh rujukan 220709

aku ada baru dapat contoh rujukan drp emel tadi
untuk rujukan semua

From: Umairah Shahril
Subject: [PSFPUKM] Contoh Rujukan
To: PSFPUKM@yahoogroups .com
Date: Friday, July 17, 2009, 4:12 PM


Jamil Ahmad. 2002. Pemupukan Budaya Penyelidikan Di Kalangan Guru Di Sekolah: Satu Penilaian. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Pallant, J. 2007. A step by step guide to data analyzing using SPSS for Windows (version 15). Philadelphia: Open University Press.

Robiah Sidin. 1994. Pendidikan di Malaysia: Cabaran Untuk Masa Depan.. Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Sharifah Maimunah Syed Zin & Lewin, K.M. 1993. Insights Into Science Education: Planning and Policy Priorities In Malaysia. Paris: UNESCO.

No comments:

Post a Comment