Thursday, July 30, 2009

My log 310709

kelas PA1 300709
 • Dr Zamri Mahamod
 • Kuliah 4 perenggan dan penulisan abstrak
 • gb

  PA1 300709

  Kuliah Dr Zamri Mahamod

  Kuliah 4 è perenggan dan penulisan abstrak

  GB6012

  • Sekurang-kurangnya 1 prosiding (sarjana) CD Rom / Hard copy
  • 5-6/12 wacana pend islam (Indonesia)
  • 8-9 sept (Seminar keusahawanan)

  Penulisan pemerengganan

  • Penekanan aspek kesatuan dan kesepaduan isi / fakta dengan huraian .
  • Contoh karangan yang baik dan kurang berkesan
  • Penting: ustazah/ustaz pemerengganan panjang. Perenggan atas dengan bawah kene ada perkaitan
  • Kesalahan bahasa- dimaafkan
  • Penulisan akademik – aspek bhs diabaikan / kurang ditengok sangat
  • Perenggan yang baik – mula-mula sahaja dah tangkap pebaca- mesti jelas

  Maksud perenggan

  • Kesatuan wacana yang utuh yang berisi maklumat atau gagasan yang menjadi tema / pokok perbincangan
  • Unit asas perenggan ialah ayat. Dalam setiap perenggan mesti mengandungi ayat yang menyentuh tema / topic pokok perbincangan
  • Awang Sarian (1992) – perenggan hendaklah dilihat satu binaan yang berstruktur
  • Et al (lebih drp 3 penulis)
  • Idea utama disusuli dengan idea berikutnya yang ada kohesi dan kesinambungan idea
  • Pemerengganan yang baik ialah system perenggan yang ada ayat judul (isi pokok) dan dikembangkan (pengembangan) dengan huraian lanjut, bahasan

  Jenis-jenis perenggan

  • 1) perenggan pengenalan – berdasarkan apa sebenarnya yang kita nak tulis. Contoh pendidikan atau pengajaran
  • 2) perenggan isi – ada isi diikuti huraian
  • 3) perenggan konsepsual – cerita tentang rangka teori
  • 4) perenggan idea - idea utama / idea kedua berturutan
  • 5) Perenggan sub idea
  • 6) perenggan dialog
  • 7) perenggan penutup

  • Tajuk yang simple aja
  • Contoh kepuasan bekerja dalam kalangan guru mata pelajaran vokasional
  • Ia – merujuk orang
  • Tak boleh terlalu banyak ayat kata hubung / dan serta

  Ayat-ayat dalam perenggan

  • 1) ayat tesis
  • 2) ayat tajuk
  • 3) ayat keterangan

  Pendahaluan : Antara persoalan yang sering timbul di benak kita ialah mengapakah berlaku prestasi….

  Penulisan abstrak:

  • 1) mengapa kajian dijalankan
  • 2) bagaimanakah metodologi (instrument / konstruk)
  • 3) Apakah hasil kajian (dapatan)

  Soalan tugasan berkumpulan bersama hashim

  Bahagian aku: pembangunan modul kursus dijalankan bertujuan untuk membantu pihak pensyarah ukm menyediakan nota kuliah secqra lebih interaktif. Penilaian pula penting untuk mengukur sejauh mana keberkesanan modul yang telah dibangunkan.

  Pembinaan modul tersebut dijalankan dengan menggunakan perisian ____ manakala penilaian pula dibuat berdasarkan hasil soal-selidik yang diedar kepada responden

  Hasil dapatan pembinaan dan penilaian modul ini diharap dapat menarik minat pelajar-pelajar dengan nota interaktif yang dipersembahkan oleh pensyarah.Tajuk draf : pembangunan dan penilaian kursus membina laman blog / kursus permainan dalam talian

Nick yee (2006) – motivation for play online games (772-775) subcomponent revealed by the factor analysis grouped by the main component they fall under.

Abstrak

 • Model empirical terhadap motivasi / disiplin pemain dalam permainan atas talian menyediakan asas untuk memahami bagaimana pemain dibezakan dan bagaimana motivasi berkait rapat dengan umur / jantina / corak penggunaan dan kelakuan dalam permainan.
 • Ada 10 disiplin subkomponen dibahagikan kepada tiga komponen utama (pencapaian, social dan penerokaan)

Pengenalan

 • MMORPG è purata 26 tahun luangkan masa selama 22 jam seminggu
 • Variasi è akibatkan corak permainan
 • Menilai motovasi è asas teroka demografi pemain disiplin berlainan
 • Sesetengah motivasiu berkadar dengan corak penggunaan dalam permainan
 • Pengkaji jelaskan kenapa pemain susceptible ambil risiko masalah kepenggunaan
 • Pembangun è hasil jelaskan mekanisme permainan pengaruhi jenis pemain

Method

 • 40 soalan … 5 labeled construct- specific scale to respond

Keputusan / hasil

 • Ada 10 komponen disiplin dipecahkan kepada 3 komponen utama iaitu

1) pencapaian

peningkatan

mekanik

persaingan

2) sosial

Interaksi

Perhubungan

Kerjasama

3) penerokaan

Teroka

Jalan cerita

Pengubahsuaian

Escapism lepaskan diri

Ref : Yee, N. Motivation for play in online games. Cyber Psychology and Behaviour 2006; 9 : 772-5

Tajuk-tajuk yang bakal aku nak buat

1) kursus penyelenggaraan computer

è kena ada simulasi

è takkan display aja

2) kesediaan guru thp sek bestari

è kene reject,

èaku nak bincang semula

3) Online game? – sedang dalam kajian

4) Kaji thp kemahiran thp guru-guru ICT terhadap open source

è mcm mana nak buat sedangkan diri sendiri pun tak reti

5) kursus bina laman blog?

èMacam menarik

Tajuk aku: PEmbangunan dan penilaiankursus permainan atas talian

To be cont…No comments:

Post a Comment