Wednesday, July 29, 2009

tugasan 3 pa1

cuba korang check. ini hasil tulisan aku. maybe sure byk silap ok


1. Nama : Fazlie B Mohd Kamaruzaman No Pend: P52376
2. Nama : _______________________________ No Pend: __________
3. Nama : _______________________________ No Pend: __________
4. Nama : _______________________________ No Pend: __________
5. Nama : _______________________________ No Pend: __________
6. Nama : _______________________________ No Pend: __________

Tugasan Aktiviti Bahasa 3

Tugasan 1

1.B 2.C 3.E 4.D 5.C 6.B 7.A

Tugasan 2

Rumusan daripada abstrak 1,2 dan 3 berkenaan dengan kajian bertajuk “Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan”.

Perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan bergantung kepada kesediaan guru-guru Sekolah Rendah melaksanakan perubahan bahasa penghantar mata pelajaran Sains dan Metamatik (Abstrak A 2001). Abstrak B (2007) berpendapat pengajaran Sains dalam Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah dan Menengah di Malaysia bahawa walaupun telah dua tahun pelajar-pelajar yang terlibat mempelajari Sains dan Matematik dalam Bahassa Inggeris, mereka masih menggunakan bahasa ibunda dan hasil kajian mendapati juga peranan bahasa dalam pembentukan jati diri budaya Malaysia amat penting. Dalam konteks kepelbagaian pelajar pula, pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris yang dikaji terhadap pelajar-pelajar bukan Melayu di bandar mendapati bahawa mereka lebih berminat belajar Sains dalam Bahasa Inggeris (Abstrak C).

No comments:

Post a Comment